Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy:

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, t.j. Ivana Šiket, sídlo Vincenta Šikulu 2429/21, 900 31, Stupava, Slovenská republika, IČO: 46874372
 2. Všetky objednávky zadané prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Zadaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.)
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých, formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 4. Ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru. Pred odoslaním objednávky bude celková cena dodávky vypočítaná a zákazník odsúhlasí konečnú cenu tovaru vrátane dopravy a všetkých prípadných poplatkov.
 5. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
 6. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

Práva a povinnosti predávajúceho:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.
 4. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 5. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami – spotrebitelia alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej na odber tovaru pri osobnom odbere tovaru v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou. Kupujúci s týmto právom predávajúceho súhlasí.

Dodacia lehota:

Akonáhle dostaneme vašu objednávku, náš pracovník ihneď zistí, či je vami objednaný tovar na sklade. Ak je tovar na sklade, doručíme vám ho podľa vybraného spôsobu dopravy . Ak tovar na sklade nie je, budeme Vás o tom  informovať. V obidvoch prípadoch vám bude do 1 pracovného dňa oznámené, kedy presne vám bude tovar dodaný. Objednávky prijaté počas víkendov a sviatkov sú potvrdzované vždy nasledujúci pracovný deň. Doba dodania sa v tomto prípade o nepracovné dni predlžuje.

Spôsob dopravy:

Spôsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovom formulári, t.j. pred odoslaním objednávky.

Možnosti dopravy:

Zásielkovňa, zásielkovňa výdajne miesto alebo osobný odber

Cenník dopravy:

 • zásielkovňa 4 €
 • zásielkovňa výdajne miesto 2 €
 • osobný odber 0 €

Možnosti platby za tovar:

V našom e-shope máte 3 možnosti platby za vami vybraný tovar:

 • vopred prevodom na náš účet:
  IBAN: SK5209000000005143184962
  BIC: GIBASKBX
 • v hotovosti pri osobnom odbere
 • platba kartou

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru):

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z. z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez znakov používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať naspäť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po doručení vráteného tovaru predávajúci najneskôr do 10-tich dní zákazníkovi vráti naspäť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.